Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ныөдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

317

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

 

Үүрэг даалгавар

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага

1

 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэх төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах. Хэрэгжилтийн үйл явцыг 7 хоног бүр гаргаж Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Архивын тасагт ирүүлж байх.

Архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтны ээлжийн амралтыг улсын үзлэг өнгөртөл амралт олгохгүйгээр зохицуулах

 

 

 

Тайлан ирүүлэх хугацаа 7 хоног бүр

Сумдын ЗДТГ, Бүх байгууллагууд

2

Аймгийн 25 жилийн ойтой холбогдуулан байгууллага удирдаж байсан ахмадуудын нэрсийг гаргаж ирүүлэх

2019 оны 05 дугаар сарын 27 Сумдын ЗДТГ, Бүх байгууллагууд
3 Найрамдал хотхоны 5 дугаар байрны урд талын грашуудын газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах 2019 оны 05 дугаар сарын 27 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
4 Байгууллага бүр эцэг, эхийн зөвлөл байгуулж, тушаал шийдвэр болон төлөвлөгөөг хобогдох газарт хүргүүлэх 2019 оны 05 дугаар сарын 27 Сумдын ЗДТГ, Бүх байгууллагууд
5 Говьсүмбэр аймгийн ахмадын хорооноос зохион байгуулах мастеруудын анхдугаар тэмцээнд байгууллагын 35-аас дээш насны албан хаагчдыг идэвхитэй оролцуулах 2019 оны 05 дугаар сарын 25-06 дугаар сарын 02 Сумдын ЗДТГ, Бүх байгууллагууд
6 Хүүхдийн баярын арга хэмжээг үр дүнтэй, сайн зохион байгуулах 2019 оны 06 дугаар сарын 01 Нийгмийн бодлогын хэлтэс, ГБХЗХГ, БСУГ, Дуу бүжгийн Боржигин чуулга
7 Гамшгийн иж бүрэн сургалтанд бүх байгууллагууд идэвхитэй оролцох 2019 оны 05 дугаар сарын 24 Сумдын ЗДТГ, бүх байгууллагууд
8 Улаан бурхан, улаанууд өвчний  вакцинжуулалтын ажлыг чанартай зохион байгуулах 2019 оны 05 дугаар сарын 15-25 Сумдын Засаг дарга,       Эрүүл мэндийн газар,  БСУГ
9 “Цэвэрхэн наадацгаая” аяны тайланг ирүүлэх 2019 оны 05 дугаар сарын 24 Сумдын ЗДТГ, бүх байгууллагууд
10 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг яаравчлах, нэгдсэн журмаар нээлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах 2019 оны 05 дугаар сарын 27 АЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс,    Орон нутгийн өмчийн газар, Сумдын ЗДТГ
11 “Эрүүл зүрх-Эрүүл хөдөлгөөн” аяны нээлтийн үйл ажиллагаанд бүх байгууллагууд оролцох 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 15:00 цагаас

Бүх байгууллагууд

 

Дараагийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд ХХААГ-аас 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.