“ТАТВАР-БОГЦТОЙ АЯЛАЛ” арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна

237

“ТАТВАР ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭС” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж буй Татвар төлөгчдийн өдрүүдийн хүрээнд Татварын хэлтсээс Монгол улсын засгийн газраас зарласан “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн зорилтыг хэрэгжүүлж,  хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу орон нутгийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг тодруулбал, татварын албаны уйлчилгээг улам ойртуулах ууднээс  “ТАТВАР-БОГЦТОЙ АЯЛАЛ” арга хэмжээг 2019.05.07-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулан ажиллаж байна .
Энэхүү үйл ажиллагааны гол  зорилго нь  Татварын нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдлыг тайлбарлан таниулж, татварын хууль тогтоомжийг сурталчилах, татварын бодлого, өнөөгийн хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, цаашдын зорилтын талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх, татварын албаны үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт авах, мэдээлэл сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагаа зохион байгуулах, татвар төлөх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэхэд оршино.
2019.05.07-ны өдөр Баянтал сумын айл өрхүүдэд Татвар богцтой аялалаа эхлүүлж, энэ хүрээнд мөн Нэмэгдсэн ертгийн Албан татварын хуулийн хэрэгжилтийг орон нутагт хангуулахад иргэн бурийн оролцоо чухал тул худалдан авалт хийх тухай бүртээ И-баримтаа гаргуулан авч, бүртгэж сугалаанд оролцох, урамшууллаа буцаан авах зэрэг эрхээ хэрэгжүүлэх талаар таниулга хийн ажиллаж байна.
2018.05.08-ны өдөр Шивээговь суманд ажиллана.