Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

425

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг:

Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журмын дагуу удирдах албан тушаалтнууд хувийн хэргээ шинэчилж Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлэх 2019 оны 05 дугаар сарын 13 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Бүх байгууллагууд
2 Бүх нийтээр Угийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор байгууллага бүр албан хаагчдаа угийн бичиг хөтлүүлэх ажлыг зохион байгуулж Нийгмийн бодлогын хэлтэст тайлан, мэдээг ирүүлэх 2019 оны 06 дугаар сарын 11 Сумдын Засаг дарга, Бүх байгууллагууд
3 2019 оны 1 дүгээр ээлжийн хугацаат цэргийн албаны татлагын ажлыг чанартай зохион байгуулах, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах 2019 оны 05 дугаар сарын           06-20-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга бөгөөд Цэрэг татлагын товчооны дарга Д.Содном, Цэргийн штабын дарга Хурандаа С.Бат-Эрдэнэ 
4 Найрамдал хотхоны доторх автомашины хөдөлгөөнд хяналт тавьж, автозогсоолд автомашиныг зогсоох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 2019 оны 05 дугаар сарын 13 Цагдаагийн хэлтэс
5 “School police” үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавьж танилцуулах 2019 оны 05 дугаар сарын 13 Боловсрол, соёл, урлагийн газар
6 Нийгмийн бодлогын хэлтсийн харъяа агентлагууд Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг чанартай, үр дүнтэй зохион байгуулах 2019 оны 04 дүгээр сарын 30 ХХҮГ, БСУГ, ГБХЗХГ, ЭМГ, БТСГ Политехникийн коллеж
7 “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөгт байгууллагууд идэвхитэй оролцох 2019 оны 04 дүгээр сарын 30 Сумдын Засаг дарга, Бүх байгууллагууд
8 Засаг даргын нэрэмжит Спортын бага наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд байгууллагууд идэвхитэй оролцох 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-05 дугаар сарын 5 Сумдын Засаг дарга, Бүх байгууллагууд
9 Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийн ажлыг эрчимжүүлж, хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах. Өмнө нь комисст ажиллаж байсан гишүүдэд арга хэмжээ тооцох 2019 оны 05 дугаар сарын 13 Сумдын Засаг дарга

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газар, Мал эмнэлгийн газар, Статистикийн газар 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ. Сумдын ЗДТГазар СХС-тай холбогдуулан авсан арга хэмжээний явцын талаар мэдээлэл хийх.