ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

255

[embeddoc url=”http://govisumber.gov.mn/wp-content/uploads/2019/04/web-d-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]