Аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

192

Аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, мэргэжилтэн, ажилтнуудтай уулзан тэдний санал хүсэлтийг сонсож, тулгамдаж байгаа зарим асуудлыг нэн даруй шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллахаа хэллээ. Мөн аймаг, орон нутгаас 2019 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудыг танилцуулаад эрүүл мэндийн ажилтны ёс зүй, тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, эмнэлгийн орон тоог нэмэгдүүлэх талаар шат шатандаа анхаарч ажиллахыг үүрэг болголоо.

Энэ онд баригдаж эхлэх 100 ортой шинэ эмнэлэгтэй болсноор ажилтнуудын ажиллах орчин нөхцөл сайжирч, иргэд, үйлчлүүлэгчдэд чанартай, хүртээмжтэй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл бүрдэх юм.