“Тамхигүй Чойр хот” уриатай аяны нээлт эхэллээ

392

Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллага, Эрүүл мэндийн яам, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс “Тамхины эсрэг хувьсгал” төслийн хүрээнд “Тамхигүй Чойр хот” уриан дор зохион байгуулагдаж байгаа 1 сарын аяны нээлтийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газар, харьяа хэлтэс, газруудыг хамруулан зохион байгуулж, “Тамхины хор нөлөө”, “Ажлын байранд тамхигүй орчин бүрдүүлэх” талаархи сургалтыг 5 байгууллагын 106 ажилтан, албан хаагчдын хамруулан зохион байгуулж, “Тамхины хяналтын тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг “Tobacco spotter” аппликейшн ашиглан судалгаа авч байна.