Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, хуралдаанаас гарсан шийдвэр

464

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр хуралдаан 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 15.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд боллоо. Тус хуралдаанаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэв.

Хэлэлцэх асуудал

Гарсан шийдвэр

1

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны жилийн эцсийн тайлан, мэдээг хэлэлцэх тухай

Үзэх