Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, хуралдаанаас гарсан шийдвэр

423

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар хуралдаан 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 15.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд боллоо. Тус хуралдаанаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэв.

Хэлэлцэх асуудал

Гарсан шийдвэр

1

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан цол, тэмдэгээр шагнуулах тухай

Үзэх