ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

848

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

Захирамжийн дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх
1 А/01 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
2 А/02 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
3 А/03 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
4 А/04 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
5 А/05 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
6 А/06 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
7 А/07 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
8 А/08 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
9 А/09 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
10 А/10 2018.01.04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
11 А/11 2018.01.04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
12 А/12 2018.01.09 Гамшгийн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүлэх Үзэх
13 А/13 2018.01.09* Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
14 А/14 2018.01.11 Хязгаарлалт, хорио цээр тогтоох тухай Үзэх
15 А/15 2018.01.12 Ажын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
16 А/16 2018.01.12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
17 А/17 2018.01.12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
18 А/18 2018.01.12 Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоог батлах тухай Үзэх
19 А/19 2018.01.17 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Үзэх
20 А/20 2018.01.22 Үндэсний спортын 6 их наадамд бэлтгэж оролцуулах комисс томилох тухай Үзэх
21 А/21 2018.01.23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
22 А/22 2018.01.23 Ерөнхий боловсролын сургуулиудын нэршлийг батлах тухай Үзэх
23 А/23 2018.01.23 Комисст өррчлөлт оруулах тухай Үзэх
24 А/24 2018.01.24 Ажил хүлээлцэх тухай Үзэх
25 А/25 2018.01.24 Орон тооны бус салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
26 А/26 2018.01.24 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай Үзэх
27 А/27 2018.01.24 Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
28 А/28 2018.01.30 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
29 А/29 2018.02.05 “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
30 А/30 2018.02.03 Хорио цээрийн дэглэм бууруулж хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай Үзэх
31 А/31 2018.02.06 Сар шинийн баярын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай Үзэх
32 А/32 2018.02.06 Газар ашиглуулах тухай Үзэх
33 А/33 2018.02.06 Бугын чихмэл хийлгэх зардал гаргах тухай Үзэх
34 А/34 2018.02.07 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
35 А/35 2018.02.07 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
36 А/36 2018.02.07 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
37 А/37 2018.02.07 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
38 А/38 2018.02.07 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад хүндэтгэл үзүүлэх тухай Үзэх
39 А/39 2018.02.07 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээний төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
40 А/40 2018.02.09 Хязгаарлалт, хорио цээр тогтоох тухай Үзэх
41 А/41 2018.02.09 Аймгийн “Алдарт уяач” цол, тэмдэг олгох тухай Үзэх
42 А/42 2018.02.09 Аймгийн “Аварга малчин” цол, тэмдэг олгох тухай Үзэх
43 А/43 2018.02.09 “Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн” дэд хөтөлбөрийн 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн зардлыг батлах тухай Үзэх
44 А/44 2018.02.09 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
45 А/45 2018.02.12 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
46 А/46 2018.02.12 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
47 А/47 2018.02.12 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
48 А/48 2018.02.12 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
49 А/49 2018.02.12 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
50 А/50 2018.02.12 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
51 А/51 2018.02.12 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
52 А/52 2018.02.12 “Хуулийн байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох дэд хөтөлбөр”-ийн 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн зардлыг батлах тухай Үзэх
53 А/53 2018.02.12 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
54 А/54 2018.02.13 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
55 А/55 2018.02.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
56 А/56 2018.02.14 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
57 А/57 2018.02.14 Өвөл, хаврын улирлын хурдан морины уралдааны тухай Үзэх
58 А/58 2018.02.14 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
59 А/59 2018.02.14 Боловсрол дэмжих дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
60 А/60 2018.02.14 Зорилтот бүлэгт чиглэсэн дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
61 А/61 2018.02.14 Захиргааны актад хяналтын дагалдах хуудас ашиглах тухай Үзэх
62 А/62 2018.02.23 Нийтийн тээврийн автобусаар иргэдэд үйлчлэх тухай Үзэх
63 А/63 2018.02.23 “Соёл, урлагийн хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
64 А/64 2018.03.05 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
65 А/65 2018.03.05 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ тогтоох тухай Үзэх
66 А/66 2018.03.05 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
67 А/67 2018.03.05 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
68 А/68 2018.03.05 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
69 А/69 2018.03.05 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
70 А/70 2018.03.05 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага  явуулах  тухай Үзэх
71 А/71 2018.03.12 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
72 А/72 2018.03.12 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
73 А/73 2018.03.12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
74 А/74 2018.03.12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
75 А/75 2018.03.12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
76 А/76 2018.03.12 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн зардлыг батлар тухай Үзэх
77 А/77 2018.03.12 “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулах тухай Үзэх
78 А/78 2018.03.12 Багцаар батлагдсан төсвийг хуваарилах тухай Үзэх
79 А/79 2018.03.12 “Аялал жуулчлалыг хөгжүлэх дэд хөтөлбөрийн 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
80 А/80 2018.03.12 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай Үзэх
81 А/81 2018.03.12 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
82 А/82 2018.03.12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
83 А/83 2018.03.12 2018 оныг “Хариуцлагын жил” болгох зарлах тухай Үзэх
84 А/84 2018.03.12 Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
85 А/85 2018.03.12 “Эрүүл мэндийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн төсвийн төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
86 А/86 2018.03.12 Усны байдлын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
87 А87 2018.03.12 Тээврийн хэрэгслийн техниеийн хяналтын улсын үзлэг явуулах, албан татвар,төлбөр хураах тухай Үзэх
88 А/88 2018.03.12 Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
89 А/89 2018.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
90 А/90 2018.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
91 А/91 2018.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
92 А/92 2018.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
93 А/93 2018.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
94 А/94 2018.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
95 А/95 2018.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
96 А/96 2018.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
97 А/97 2018.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
98 А/98 2018.03.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
99 А/99 2018.03.26 “Боржигин түмний дуулал-2018” урлагийн наадам зохион байгуулах тухай Үзэх
100 А/100 2018.03.26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
101 А/101 2018.03.28 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
102 А/102 2018.03.28 Г.Бадамгэрэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай Үзэх
103 А/103 2018.03.28 Г.Алтанцэцэгт дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
104 А/104 2018.03.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
105 А/105 2018.03.28 Төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
106 А/106 2018.03.28 Эрх олгох тухай Үзэх
107 А/107 2018.03.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
108 А/108 2018.03.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
109 А/109 2018.03.28 Өсвөрийн шигшээ багийн ажиллах журам, спортын нэр төрлийг тогтоон батлах тухай Үзэх
110 А/110 2018.03.28 “Соёл, урлагийн хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
111 А/111 2018.03.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
112 А/112 2018.03.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
113 А/113 2018.03.28 Аймгийн тооллогын комиссыг томилох тухай Үзэх
114 А/114 2018.03.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
115 А/115 2018.04.06 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
116 А/116 2018.04.06 Б.Эрдэнэтуяа, З.Оюунцэцэг, С.Чулуунцэцэг, О.Оюун, Н.Дашдондог нарыг аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
117 А/117 2018.04.06 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
118 А/118 2018.04.11 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
119 А/119 2018.04.11 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай Үзэх
120 А/120 2018.04.11 Хугацаат цэргийн албаны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлага, халалтын ажлыг зохион байгуулж явуулах тухай Үзэх
121 А/121 2018.04.11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
122 А/122 2018.04.11 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
123 А/123 2018.04.16 Зөвлөл шинэчлэн батлах тухай Үзэх
124 А/124 2018.04.17 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
125 А/125 2018.04.17 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
126 А/126 2018.04.17 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
127 А/127 2018.04.19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
128 А/128 2018.04.19 “Боржигин түмний дуулал-2018” урлагийн наадмын төсөв батлах тухай Үзэх
129 А/129 2018.04.19 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлж, төрийн жинхэнэ албан хаагч болгох тухай Үзэх
130 А/130 2018.04.23 Мэргэжлийн баг ажиллуулах тухай Үзэх
131 А/131 2018.04.24 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
132 А/132 2018.04.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
133 А/133 2018.04.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
134 А/134 2018.04.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
135 А/135 2018.04.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
136 А/136 2018.04.24 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
137 А/137 2018.04.24 Хаваржилтын хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай Үзэх
138 А/138 2018.04.24 Улирлын урамшил олгох тухай Үзэх
139 А/139 2018.04.24 Өмнө гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүдийн шилжүүлэх тухай Үзэх
140 А/140 2018.04.24 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
141 А/141 2018.04.24 Монгол улсын иргэнд гэзэр өмчлүүлэх тухай Үзэх
142 А/142 2018.04.24 Салбар зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
143 А/143 2018.04.25 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
144 А/144 2018.05.01 “Мод тарих үндэсний өдөр”-ийг зохион байгуулах болон ногоон байгууламжийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Үзэх
145 А/145 2018.05.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
146 А/146 2018.05.02 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
147 А/147 2018.05.02 Журам, үнэ тариф батлах тухай Үзэх
148 А/148 2018.05.02 Вакцинжуулалт зохион байгуулах тухай Үзэх
149 А/149 2018.05.02 Мал эмнэлэгийн цэврийн ажил зохион явуулах тухай Үзэх
150 А/150 2018.05.02 “Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг салбараар хөгжүүлэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, төсвийн зардлын задаргааг батлах тухай Үзэх
151 А/151 2018.05.02 Аймгий Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, хурлын журмыг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
152 А/152 2018.05.08 Төмөр зам “Аюултай бүсийн дэглэм” сахиулах, тээврийн аюулгүй байдлыг хангах тухай Үзэх
153 А/153 2018.05.08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
154 А/154 2018.05.08 Хөрөнгө зарцуулах эрх олгох тухай Үзэх
155 А/155 2018.05.08 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
156 А/156 2018.05.08 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
157 А/157 2018.05.09 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
158 А/158 2018.05.09 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
159 А/159 2018.05.14 Эргүүл шалгалт, суртчилгааны ажил зохион байгуулах тухай Үзэх
160 А/160 2018.05.14 Мал сүрэгт үзлэг ангилалт хийх тухай Үзэх
161 А/161 2018.05.17 Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний дэг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
162 А/162 2018.05.17 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
163 А/163 2018.05.17 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
164 А/164 2018.05.17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
165 А/165 2018.05.17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
166 А/166 2018.05.17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
167 А/167 2018.05.23 Бодлогын баримт бичиг, журам батлах тухай Үзэх
168 А/168 2018.05.24 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
169 А/169 2018.05.24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
170 А/170 2018.05.25 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
171 А/171 2018.05.25 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
172 А/172 2018.05.25 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
Үзэх
173 А/173 2018.05.25 Д.Батмөнх, Б.Баттуул нарыг аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
174 А/174 2018.05.25 Л.Цэдэнсодномд буцалтгүй тусламж олгох тухай Үзэх
175 А/175 2018.05.28 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
176 А/176 2018.05.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
177 А/177 2018.05.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
178 А/178 2018.05.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
179 А/179 2018.05.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
180 А/180 2018.05.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
181 А/181 2018.05.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
182 А/182 2018.05.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
183 А/183 2018.05.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
184 А/184 2018.05.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
185 А/185 2018.05.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
186 А/186 2018.05.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
187 А/187 2018.05.29 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
188 А/188 2018.05.29 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай Үзэх
189 А/189 2018.05.30 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
190 А/190 2018:05:30 Комисс томилох тухай Үзэх
191 А/191 2018.05.31 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах орон тооны байнгын ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
192 А/192 2018.05.31 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
193 А/193 2018.05.31 Хөрөнгө  зарцуулах тухай Үзэх
194 А/194 2018.05.31 “Соёлын биет бус өвийн их наадам” зохион байгуулах тухай Үзэх
195 А/195 2018.05.31 Шүүхийн шинжилгээний албанд дэмжлэг үзүүлэх тухай Үзэх
196 А/196 2018.06.06 Баяр наадам зохион байгуулах тухай Үзэх
197 А/196 2018.06.06 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
198 А/198 2018.06.06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
199 А/199 2018.06.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
200 А/200 2018.06.14 Тооллого зохион байгуулах тухай Үзэх
201 А/201 2018.06.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
202 А/202 2018.06.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
203 А/203 2018.06.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
204 А/204 2018.06.14 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
205 А/205 2018.06.14 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай Үзэх
206 А/206 2018.06.14 “Тэмдэглэлт сар” арга хэмжээ зохион байгуулах тухай Үзэх
207 А/207 2018.06.14 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах Үзэх
208 А/208 2018.06.14 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
209 А/209 2018.06.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
210 А/210 2018.06.14 Захирамж хүчингүй болгох тухай Үзэх
211 А/211 2018.06.14 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
212 А/212 2018.06.19 Амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
213 А/213 2018.06.13 Сүмбэр сумын 6 дугаар цэцэрлэг байгуулах тухай Үзэх
214 А/214 2018.06.19 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
215 А/215 2018.06.19 Угийн бичиг хөтлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай Үзэх
216 А/216 2018.06.22 “Уян товог” аймгийн бүсийн уралдаан зохион байгуулах тухай Үзэх
217 А/217 2018.06.22 Багцалсан төсвийн задаргааг хуваарилах тухай Үзэх
218 А/218 2018.06.25 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
219 А/219 2018.06.25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
220 А/220 2018.06.25 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
221 А/221 2018.06.25 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
222 А/222 2018.06.29 “Жуух бичиг” хэвлүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
223 А/223 2018.07.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
224 А/224 2018.07.02 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
225 А/225 2018.07.03 Цагийн хуваарь батлах тухай Үзэх
226 А/226 2018.07.03 Цагийн хуваарийг батлах тухай Үзэх
227 А/227 2018.07.03 Тор хугацаагаар тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
228 А/228 2018.07.03 Соёл, урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
229 А/229 2018.07.05 Ажлын хэсэнг байгуулах тухай Үзэх
230 А/230 2018.07.05 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
231 А/231 2018.07.05 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
232 А/232 2018.07.05 С.Эрдэнэчимэг, Г.Сергей нарыг шагнах тухай Үзэх
233 А/233 2018.07.08 Цол олгох тухай Үзэх
234 А/234 2018.07.08 Цол олгох тухай Үзэх
235 А/235 2018.07.08 Цол олгох тухай Үзэх
236 А/236 2018.07.08 “Аймгийн Начин”цол олгох тухай Үзэх
237 А/237 2018.07.08 “Аймгийн Харцага”цол олгох тухай Үзэх
238 А/238 2018.07.08 “Аймгийн Заан” цол олгох тухай Үзэх
239 А/239 2018.07.08 “Аймгийн Арслан” цол олгох тухай Үзэх
240 А/240 2018.07.08 Цол олгох тухай Үзэх
242 А/242 2018.07.09 Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай Үзэх
243 А/243 2018.07.09 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
244 А/244 2018.07.10 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
245 А/245 2018.07.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
246 А/246 2018.07.25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
247 А/247 2018.07.26 Эргэлтийн цэгийг өррчлөх тухай Үзэх
248 А/248 2018.07.27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
249 А/249 2018.07.27 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
250 А/250 2018.07.27 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
251 А/251 2018.07.27 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай Үзэх
252 А/252 2018.07.27 Захирамж хүчингүй болгох тухай Үзэх
253 А/253 2018.07.27 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
254 А/254 2018.07.27 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
255 А/255 2018.07.27 Эзэмшил газраа хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
256 А/256 2018.07.27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
Үзэх
257 А/257 2018.07.27 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
Үзэх
259 А/259 2018.08.06 “Нүүдэлчин Монгол-2018” наадамд оролцох зардал батлах тухай Үзэх
260 А/260 2018.08.01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
261 А/261 2018.08.01 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
262 А/262 2018.08.14 “Оюутны сургалтын тэтэгэлэг” авах иргэнийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай Үзэх
263 А/263 2018.08.14 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
264 А/264 2018.08.16 Аян зохион байгуулах тухай Үзэх
265 А/265 2018.08.16 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааг дахин явуулах тухай Үзэх
266 А/266 2018.08.20 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
267 А/267 2018.08.21 Вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
268 А/268 2018.08.23 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
269 А/269 2018.08.23 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Сургалтын тэтгэлэг” олгох тухай Үзэх
270 А/270 2018.08.23 Багш нарыг урамшуулах тухай Үзэх
271 А/271 2018.08.23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
272 А/272 2018.08.27 Хөрнгө барьцаалан зээл авч, өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай Үзэх
273 А/273 2018.08.31 Боржигин чуулгын бүтэц орон тоог батлах тухай Үзэх
276 А/276 2018.08.31 Улирлын урамшил олгох тухай Үзэх
277 А/277 2018.08.31 Б.Минсэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай Үзэх
278 А/278 2018.08.31 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай Үзэх
279 А/279 2018.08.31 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
280 А/280 2018.08.31 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
281 А/281 2018.09.04 Мэдрэмтгий мал сүргийн дархлаажуулах тухай Үзэх
282 А/282 2018.09.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
283 А/283 2018.09.10 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай Үзэх
284 А/284 2018.09.10 Иргэний газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгон газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
285 А/285 2018.09.10 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчилэх тухай Үзэх
286 А/286 2018.09.10 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
287 А/287 2018.09.10 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
288 А/288 2018.09.10 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
289 А/289 2018.09.11 Мод тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуй нэгжид урамшуулал олгох тухай Үзэх
290 А/290 2018.09.12 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай Үзэх
291 А/291 2018.09.12 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
292 А/292 2018.09.12 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай Үзэх
293 А/293 2018.09.12 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
294 А/294 2018.09.12 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
295 А/295 2018.09.12 “Соёл, урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
296 А/296 2018.09.12 “Дуу бүжгийн чуулга-2018” улсын уралдаанд оролцох зардал батлах тухай Үзэх
297 А/297 2018.09.18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
298 А/298 2018.09.19 Бэлчээр хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай Үзэх
299 А/299 2018.09.19 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
300 А/300 2018.09.19 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
301 А/301 2018.09.25 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
302 А/302 2018.09.25 Төрийн албан хаагчийн харилцаа, хандалага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн дэд хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
303 А/303 2018.09.25 “Боловсролыг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
304 А/304 2018.09.25 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
305 А/305 2018.09.25 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
306 А/306 2018.09.25 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
307 А/307 2018.09.27 Өмнө гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай Үзэх
308 А/308 2018.09.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
309 А/309 2018.09.28 Бүсийн тэмцээн зохион байгуулах тухай Үзэх
310 А/310 2018.09.28 Тусгай зөвшөөрөл сунгах Үзэх
311 А/311 2018.09.28 Үнэлгээний хороо байгуулах Үзэх
312 А/312 2018.09.28 Үнэлгээний хороо байгуулах Үзэх
313 А/313 2018.09.28 Байгаль хамгаалах намрын аян зохион байгуулах тухай Үзэх
314 А/314 2018.09.28 Эргүүл шалгалтын ажил зохион байгуулах тухай Үзэх
315 А/315 2018.09.28 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
316 А/316 2018.09.28 Д.Энхтулга, Баярмаа нарыг урамшуулах тухай Үзэх
317 А/317 2018.09.28 “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
318 А/318 2018.10.01 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
319 А/319 2018.10.01 Үзлэг, шинжилгээ зохион байгуулах тухай Үзэх
320 А/320 2018.10.05 Монгол хэлний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэглдүүлэх тухай Үзэх
321 А/321 23018.10.05 Баяр наадмын бэлтгэл ажлын хангах хороог томилох тухай Үзэх
322 А/322 2018.10.08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
323 А/323 2018.10.08 Хугацаат цэргийн албаны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлага, халалтын ажлыг зохион байгуулж явуулах тухай Үзэх
324 А/324 2018.10.10 Комисс томилох тухай Үзэх
325 А/325 2018.10.10 Ажил зохион байгуулах тухай Үзэх
326 А/326 2018.10.16 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
327 А/327 2018.10.17 “Бушн ХХК”-д түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
328 А/328 2018.10.18 Газар эзэмшүүлэх эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
329 А/329 2018.10.18 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
330 А/330 2018.10.18 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай Үзэх
331 А/331 2018.10.18 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
332 А/332 2018.10.18 Боржигин чуулгын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Үзэх
333 А/333 2018.10.18 Цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэжргийлэх вакцийнжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай Үзэх
334 А/334 2018.10.19 Багцалсан төсвийн задаргааг хуваарилах тухай Үзэх
335 А/335 2018.10.19 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
336 А/336 2018.10.19 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
337 А/337 2018.10.19 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
338 А/338 2018.10.19 Захирамж хүчингүй болгох тухай Үзэх
339 А/339 2018.10.19 Багцалсан төсвийн задаргааг хуваарилах тухай Үзэх
340 А/340 2018.10.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
341 А/341 2018.10.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
342 А/342 2018.10.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
343 А/343 2018.11.01 Б.Ганзоригт цалинтай чөлөө олгох тухай Үзэх
344 А/344 2018.11.01 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
345 А/345 2018.11.01 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
346 А/346 2018.11.01 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
347 А/347 2018.11.01 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
348 А/348 2018.11.01 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
349 А/349 2018.11.01 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
350 А/350 2018.11.01 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
351 А/351 2018.11.01 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
352 А/352 2018.11.01 Ш.Хорлсүрэн, Д.Мөнхтуяа, Э.Чинжаргал нарыг аймгийн засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
353 А/353 2018.11.01 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
354 А/354 2018.11.01 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
355 А/355 2018.11.01 “Эрүүл мэндийн дэмжигч байгууллага”, “Эрүүл ажлын байр шалгаруулах комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай Үзэх
356 А/356 2018.11.01 Цэргийн дүйцүүлэх алба хаасанд тооцох тухай Үзэх
357 А/357 2018.11.01 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасанд тооцох, мөнгөн төлбөрөөс чөлөөлөх тухай Үзэх
358 А/358 2018.11.07 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
359 А/359 2018.11.12 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
360 А/360 2018.11.13 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
361 А/361 2018.11.17 Тэсэрч дэлбэрэх бодис  хадгалах агуулахын байнгын байршил тогтоох тухай Үзэх
362 А/362 2018.11.17 Тооллогын комисс байгуулах тухай Үзэх
363 А/363 2018.11.20 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлж, төрийн жинхэнэ албан хаагч болгох тухай Үзэх
364 А/364 2018.11.22 Хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
365 А/867 2018.11.22 Сонгон шалгаруулалт явуулах тухай Үзэх
366 А/868 2018.11.22 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
367 А/869 2018.11.23 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
368 А/368 2018.11.23 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
369 А/369 2018.11.23 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
370 А/370 2018.11.23 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
371 А/371 2018.11.23 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
372 А/372 2018.11.23 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах орон тооны байнгын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
373 А/373 2018.12.03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
374 А/374 2018.12.03 Комисс томилох тухай Үзэх
375 А/375 2018.12.03 Үндэсний аюулгүй байдлын орон тооны байнгын ажлын хэсгийг мэдээллээр хангах журам батлах тухай Үзэх
376 А/376 2018.12.03 Хөрнөг зарцуулах тухай Үзэх
377 А/378 2018.12.03 Аймгийн шинэ жилийн нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах комисс томилох тухай Үзэх
378 А/378 2018.12.03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
379 А/379 2018.12.03 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
380 А/380 2018.12.03 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
381 А/381 2018.12.03 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
382 А/382 2018.12.03 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
383 А/383 2018.12.03 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
384 А/384 2018.12.03 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
385 А/385 2018.12.03 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
386 А/386 2018.12.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
387 А/387 2018.12.07 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай Үзэх
388 А/388 2018.12.10 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
389 А/389 2018.12.10 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
390 А/390 2018.12.10 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
391 А/391 2018.12.10 Газар эзэмшүүлэх эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
392 А/392 2018.12.10 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
393 А/393 2018.12.10 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
394 А/394 2018.12.10 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай Үзэх
395 А/395 2018.12.10 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
396 А/396 2018.12.11 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
398 А/398 2018.12.12 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
399 А/399 2018.12.12 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
400 А/400 2018.12.12 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
401 А/401 2018.12.12 Улирлын урамшуулал олгох тухай Үзэх
402 А/402 2018.12.13 Улирлын урамшуулал олгох тухай Үзэх
403 А/403 2018.12.14 Үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах эрх олгох тухай Үзэх
404 А/404 2018.12.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
405 А/405 2018.12.14 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
406 А/406 2018.12.14 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
407 А/407 2018.12.14 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
408 А/408 2018.12.14 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
409 А/409 2018.12.14 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
410 А/410 2018.12.14 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
411 А/411 2018.12.14 “Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг 2018 онд зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
412 А/412 2018.12.14 Зуун найман ойл ХХК-дтүгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
413 А/413 2018.12.20 Аймгийн чадавх бэхжүүлэх багийг байгуулах тухай Үзэх
414 А/414 2018.12.20 Баг, тамирчид, дасгалжуулагчдыг ухамшуулах тухай Үзэх
415 А/415 2018.12.21 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
416 А/416 2018.12.21 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухай захирамжийг түр түдгэлзүүлэх тухай Үзэх
417 А/417 2018.12.21 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
418 А/418 2018.12.24 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Үзэх
419 А/419 2018.12.24 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Үзэх
420 А/420 2018.12.25 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай Үзэх
421 А/421 2018.12.25 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай Үзэх
422 А/422 2018.12.25 Шинэ жилийн үйл ажиллагааны зардал батлах тухай Үзэх
424 А/424 2018.12.25 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай Үзэх
425 А/425 2018.12.31 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай Үзэх
426 А/426 2018.12.31 Орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө бүртгэх олгох тухай Үзэх