Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо, цалин санг батлах тухай

769

A tushaal 1_Page_03-1 A tushaal 1_Page_04-1 A tushaal 1_Page_05-1 A tushaal 1_Page_06-1

A tushaal 1_Page_07-1 A tushaal 1_Page_08-1