Говьсүмбэр аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

304

[embeddoc url=”http://govisumber.gov.mn/wp-content/uploads/2019/03/Tuluvluguu.pdf” download=”all” viewer=”google”]