Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2016 онд аймаг, нийслэлийн удирдлага, Засаг даргын Тамгын газар болон Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагуудын ажилтнуудыг оролцуулан зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө

79

 

Д/д

Төлөвлөгөөний задаргаа

    Дэлгэрэнгүй

1

Аймаг, нийслэлийн удирдлага, Засаг даргын Тамгын газар болон Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагуудын ажилтнуудыг оролцуулан 2016 онд Орон нутагт зохион байгуулах сургалт, семинарын нэгдсэн төлөвлөгөө

Үзэх

2

Аймаг, нийслэлийн удирдлага, Засаг даргын Тамгын газар болон Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагуудын ажилтнуудыг оролцуулан 2016 онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулах сургалт, семинарын нэгдсэн төлөвлөгөө

Үзэх

3

Аймаг, нийслэлийн удирдлага, Засаг даргын Тамгын газар болон Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлагуудын ажилтнуудыг оролцуулан 2016 онд Цахим хэлбэрээр зохион байгуулах сургалт, семинарын нэгдсэн төлөвлөгөө

Үзэх