Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 02 дүгээр сарын 18-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

548

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 02 дүгээр сарын 18-ний  өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг:

Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Боржигон наадам, ГСА-н 25 жилийн ой, Бүтээн байгуулалтын жилтэй  холбогдуулан байгууллагын удирдлагууд ажил амралтаа зохицуулах Бүх  байгууллагууд
3 Байгууллага бүр бүтээлч ажил хийх Бүх  байгууллагууд
4 3-р сард багтаан худалдан авах ажиллагаагаа зохион байгуулж дуусгах Бүх  байгууллагууд
5 Сумд мал төллөлтөд анхаарах Сумдын Засаг даргын Тамгын газар,
6 03 сарын 01-ний өдөр зохион байгуулагдах эх орончдын өдрийн баярын арга хэмжээнд байгууллагууд удирдлагууд дэмжлэг үзүүлж оролцох 2019 оны 3 дугаар сарын 1 Бүх  байгууллагууд