Удирдах ажилтнуудын 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

263

Удирдах ажилтнуудын 01 дүгээр сарын 21ний өдрийн

шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

 

2018 оны 02 дугаар сарын 01

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь
1. Цагаан сарын баярын амралтын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах

2019 оны 2 дугаар сарын 4-7-ны өдрүүдэд ажиллах аймгийн хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлагдсан. Батлагдсан хуваарийн дагуу хариуцлагатай ажиллах

2019 оны 2 дугаар сарын 1 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Бүх байгууллагууд

Хариуцлагатай жижүүрээр томилогдсон албан тушаалтнууд

Цагаан сарын баярын амралтын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах хуваарийг 13 байгууллага баталсан байна. Үүнд Шивээговь сумын ЗДТГ, Сүмбэр сумын ЗДТГ, Мал эмнэлгийн газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, Статистикийн хэлтэс, Боржигин өв музей, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Биеийн тамир, спортын газар, Боржигин чуулга, Татварын хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар  100
2. Цагаан сарын нийтийн золголтын арга хэмжээг чанартай зохион байгуулах 2019 оны 2 дугаар сарын 5 Аймгийн ЗДТГ, Сүмбэр сумын ЗДТГ, Дуу, бүжгийн Боржигин чуулга, Биеийн тамир, спортын газар  Нийтийн золголтын арга хэмжээний ажлыг чанартай зохион байгуулж, ажиллахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй
3. 2019 оны 2 сарын 16-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах А3 сертификат олгох сургалтанд 1-2 албан хаагч хамруулах 2019 оны 2 дугаар сарын 1 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар,                            Бүх  байгууллагууд Худалдан авах ажиллагааны А-3 сертификат олгох сургалтанд албан хаагчаа хамрагдахаар Аймгийн ЗДТГ,  Шивээговь сумын ЗДТГ, Сүмбэр сумын ЗДТГ, Коллеж, Нэгдсэн эмнэлэг, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Эрүүл мэндийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Тагнуулын тасаг, Орон нутгийн өмчийн газар гэсэн 11 байгууллагын  32 албан хаагч, 8 иргэний төлөөлөл хүсэлтээ ирүүлсэн байна. 70
4 Орон нутгийн Залуус телевиз болон бусад хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байгаа талаарх мэдээллээ ирүүлэх, судалгаа гаргаж танилцуулах 2019 оны 2 дугаар сарын 1 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар,                            Бүх  байгууллагууд Сүмбэр сумын ЗДТГ, Шивээговь сумын ЗДТГ, Баянтал сумын ЗДТГ, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний  газар, Боржигин өв музей, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газар, Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Биеийн тамир, спортын газар, Боржигин чуулга, Татварын хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Мал эмнэлгийн газар гэсэн 14 байгууллага хийж хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээллээ Залуус телевиз, ТV-9 телевиз, Монголын мэдээ сонинд суртачилсан байна. 70
5 Нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах 2019 оны 2 дугаар сарын 1 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Сүмбэр сумын ЗДТГ- Бүх нийтийн цэвэрлэгээг 2019 оны 1 сарын 25,26-ны өдрүүдэд зохион байгуулж 52 аж ахуй нэгж, 773 өрх хамрагдан 15,7 тн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлсэн.

Шивээговь сумын ЗДТГ- 2019 оны 1 сарын 31-нд, Баянтал сумын ЗДТГ 2019 оны 2 дугаар сарын 01-нд нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулахаар товлосон байна.

70
6 Боржигин наадмыг тохиолдуулан байгууллага бүр бүтээлч ажил зохион байгуулах. Бүтээлч ажлын саналаа ирүүлэх 2019 оны 2 дугаар сарын 1 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар,                            Бүх  байгууллагууд Баянтал сумын ЗДТГ- ЕБС, Цэцэрлэг хамтран “Боржигин өв соёлын танхим” байгуулахаар төлөвлөөд байна. Мөн Соёлын төвийн дэргэд Боржигин уртын дуу, ум марзай, боржигин морин хуурч бэлтгэх дугуйлан хичээллүүлж  багшаар нь өндөр настан Арилд, сургуулийн дуу хөгжмийн багш ажиллаж байна.

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар- Найрамдал хотхоны хэмжээнд байгаа гараашуудыг нэгдсэн байдлаар ижил өнгөөр будаж, дугаарлах ажлыг зохион байгуулж орон нутгийн өнгө үзэмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн.

Шивээговь сумын ЗДТГ, Сүмбэр сумын ЗДТГ, Мал эмнэлгийн газар, Боржигин өв музей, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний  газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Статистикийн хэлтэс, Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Биеийн тамир, спортын газар, Боржигин чуулга, Татварын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Авто тээврийн үндэсний төв зэрэг байгууллагууд тохижилтын ажил хийхээр саналаа ирүүлээд байна.

70
7 Аймгийн  чанартай арга хэмжээ, уралдаан, тэмцээн зохион байгуулахдаа урьдчилан мэдээлж байх. Байнга Бүх  байгууллагууд Аймгийн чанартай арга хэмжээ уралдаан тэмцээн зохион байгуулахдаа урьдчилан мэдээлэх, хамтарч ажиллах бусад байгууллагуудтай уялдаа холбоотой ажиллах талаар дараах байгууллагууд мэдэгдсэн. Үүнд:

Шивээговь сумын ЗДТГ, Сүмбэр сумын ЗДТГ, Баянтал сумын ЗДТГ, ЕБС, Цэцэрлэг, Мал эмнэлгийн газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний  газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс,Боржигин өв музей, Орон нутгийн өмчийн газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Биеийн тамир, спортын газар, Татварын хэлтэс, Статистикийн хэлтэс

70
8. Биелэлтийн дундаж хувь 75,0

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС