Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

465

 

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний  өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг:

Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Цагаан сарын баярын амралтын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах

2019 оны 2 дугаар сарын 4-7-ны өдрүүдэд ажиллах аймгийн хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлагдсан. Батлагдсан хуваарийн дагуу хариуцлагатай ажиллах

2019 оны 2 дугаар сарын 1 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Бүх байгууллагууд

Хариуцлагатай жижүүрээр томилогдсон албан тушаалтнууд

3 Цагаан сарын нийтийн золголтын арга хэмжээг чанартай зохион байгуулах 2019 оны 2 дугаар сарын 5 Аймгийн ЗДТГ, Сүмбэр сумын ЗДТГ, Дуу, бүжгийн Боржигин чуулга, Биеийн тамир, спортын газар
4 2019 оны 2 сарын 16-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах А3 сертификат олгох сургалтанд 1-2 албан хаагч хамруулах 2019 оны 2 дугаар сарын 1 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар,                            Бүх  байгууллагууд
5 Орон нутгийн Залуус телевиз болон бусад хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байгаа талаарх мэдээллээ ирүүлэх, судалгаа гаргаж танилцуулах 2019 оны 2 дугаар сарын 1 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар,                            Бүх  байгууллагууд
6 Нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах 2019 оны 2 дугаар сарын 1 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар,
7 Боржигин наадмыг тохиолдуулан байгууллага бүр бүтээлч ажил зохион байгуулах. Бүтээлч ажлын саналаа ирүүлэх 2019 оны 2 дугаар сарын 1 Сумдын Засаг даргын Тамгын газар,                            Бүх  байгууллагууд
8 Аймгийн чанартай арга хэмжээ, уралдаан, тэмцээн зохион байгуулахдаа урьдчилан мэдээллэж байх. Байнга Бүх  байгууллагууд

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Эрүүл мэндийн газар 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.