Шинэ жилийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна

322

Мэргэжлийн хяналтын газраас нийтийг хамарсан баяр шинэ жилийн үеэр хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг объектуудад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, мэргэжил арга зүйгээр ханган, иргэдэд сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж өгч байна. Урьдчилан сэргийлэх хяналтанд нийт 26 объектыг хамруулж, хаяг шошго зөрчилтэй, баталгаажилтгүй, хугацаа дууссан нийт 26 нэр төрлийн 51л, 311ш, 598900 төг хүнсний бүтээгдэхүүнийг хураан авч, 3 иргэнд 1.100.000 төгрөгийн шийтгэврийн арга хэмжээ авч, 4 газарт 12 заалт бүхий зөрчил арилгуулах хугацаат албан шаардлага хүргүүлээд байна. Хяналт шалгалтын гүйцэтгэл 35% үргэлжилж байна.

Иргэд та бүхэн худалдааны газруудаар үйлчилүүлэхдээ хугацаа, чанарыг сайтар нягталж, өөрсдийн болон гэр бүлийнхээ аюулгүй байдлыг хангуулахыг уриалж байна.

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР