Шивээговь суманд төрийн албан хаагчдын анхдугаар зөвлөгөөн болж өнгөрлөө

274

ТАХ-ын зөвлөгөөн.2

Шивээговь сумын төрийн албан хаагчдын анхдугаар “Зөвлөгөөн”-ийг 2018 оны 12-р сарын 01-ний өдөр зохион байгуулж нийт 128 албан хаагч хамрагдсан. Тус арга хэмжээнд Удирдлагын академын багш доктор, дэд профессор Т.Алтанцэцэг болон аймгийн ТЗУХ-ийн дарга, ХШҮ, ДАХ-ийн мэргэжилтнүүд, Статистикийн хэлтэсийн дарга нар урилгаар оролцсон.  Уг арга хэмжээний үеэр төрийн албанд тасралтгүй 20 гаруй жил үр бүтээлтэй ажилласан 6 төрийн албан хаагчийг сумын Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр шагнаж урамшуулав.

ТАХ-ын зөвлөгөөн.3.

Сумын ЗД-ын баярын бичиг