Мал эмнэлгийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн тусгай үйлчилгээний автомашиныг хүлээж авлаа

290

IMG_9338

Малын халдварт болон гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын чанарыг сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмж суурилуулсан Мал эмнэлгийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн тусгай үйлчилгээний автомашиныг ХХААХҮЯ-аас аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт хүлээлгэн өглөө.

IMG_92931

ОХУ-д үйлдвэрлэсэн УАЗ-390945 фермер маркийн автомашин нь Монгол орны байгаль, цаг уурын онцлогт тохирсон, туулах чадвар сайтай бөгөөд ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн (ДУК-2) загварын тусгай тоног төхөөрөмжөөр тоноглогджээ.

IMG_9331

1