АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ТАНИЛЦУУЛГА, ЗӨВЛӨМЖ

236

[embeddoc url=”http://govisumber.gov.mn/wp-content/uploads/2018/10/BSUG-iin-baiguullaguud-2018.06-25.pdf” download=”all” viewer=”google”]