Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 24-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн үүрэг даалгавар

356

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 24-ний

өдрийн шуурхай зөвлөгөөн

Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг

Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1.

Өргөдөл гомдлын тайланг 9 дүгээр сарын 25-ны дотор ТЗУХэлтэст ирүүлэх 9 дүгээр сарын 25-ны

дотор

Сумдын ЗД, Бүх байгууллагууд
 

 

 

 

2.

 

 

Монголын багш нарын өдрийг өндөр хэмжээнд зохион байгуулах

 

 

2018.10 сарын 5-нд

 

 

БСУГ

 

 

 

3.

 

 

 

Сүмбэр сумын 4-р багаас  шороо зөөж байгаа асуудал дээр мэргэжлийн байгууллагууд ажиллаж дүгнэлт өгөх, эвдсэн замыг нь засуулах, сэргээ:  

 

 

2018.09.27-ны дотор

 

 

МХГ,ГХБХБГ,БОАЖГ, Сүмбэр сум.

Авто тээврийн төв, ХОХБТХ,Саруул харгуй ХХК

 

4.

 

Албан байгууллагууд ахмад настангууддаа хүндэтгэл үзүүлэх  

2018.09.29нд

 

Бүх байгууллагууд

 

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд “Авто тээврийн төв”,”УСДУ” ОНӨААТҮГазар 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар