“Говьсүмбэр аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн төслийг боловсруулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барилаа.

211

Монгол Улсын Их Хурлын 2015 онд баталсан “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай” хуулийн 16 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах журам”-ын 10 дугаар зүйлийг үндэслэн Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг үндэслэн “Говьсүмбэр аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд  хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн төслийг  боловсруулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барилаа.

“Говьсүмбэр аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд  хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн төслийг аймгийн Засаг даргын орлогч дарга Ш.Билэггүмбэрэл аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Г.Батзамд өргөн барьж, аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ж.Оюунбилэг, аймгийн ЗДТГ-ын дарга Д.Содном, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ нар байлцлаа.

IMG_3689IMG_3690 IMG_3691