Цоорхой рашааны тохижилтын ажлыг ашиглалтад хүлээн авлаа.

194

Сүмбэр сумын 4-р багийн нутагт байрлах Цоорхой рашааны тохижилтын ажлыг Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын 2018 оны 57.5 сая төгрөгөөр Буман заг ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр улсын комисс ажиллан, ашиглалтад хүлээн авлаа.

IMG_3627