Сүмбэр сумын 2-р багийн тохижилтын ажлыг хүлээн авлаа.

207

Сүмбэр сумын 2-р багт тоглоомын талбай байгуулах ажлыг 2018 оны аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 148.2 сая төгрөгөөр Осо Констракшн ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр улсын комисс ажиллан, ашиглалтад хүлээн авлаа.

Тус ажлын хүрээнд хүүхдийн чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж, бага насны хүүхдийн тоглоом, сагсны талбай, элсний талбай, сүүдрэвч, гэрэлтүүлэг зэрэг ажлууд багтсан юм.

Сагсны талбайн шалыг орон нутагт анх удаа зориулалтын тоног төхөөрөмжийг оруулж ирж, өгөлгөө хийсэн нь онцлог юм.IMG_3638 IMG_3658