Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 09 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

621

2018.06.22

Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр
1 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо, бирж, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоог нөөцөөс нөхөх тухай М.Анхбаяр Танилцуулах

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны 09 дүгээр хуралдаан 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд болно.