Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

483

2018.04.30

Хэлэлцэх асуудал Асуудал оруулах албан тушаалтан Хэлэлцэх хэлбэр
1 Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын дүн, мэдээ М.Анхбаяр Танилцуулах
2 Төрийн албаны зөвлөлд ирүүлсэн өргөдлийг хянан шалгах комисс томилох Д.Содном Танилцуулах

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр хуралдаан 2018 оны 05 дугаар сарын 05-ний өдрийн 15.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд болно.