Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 06 дугаар сарын 18-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

269
  1. 2018 оны 06 дүгээр сарын 4-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна.

Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь сум, зөвлөгөөнд Боловсрол, соёл, урлагийн газар 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргаас өгөх үүрэг:

Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Аймгийн баяр наадмыг 7сарын 7,8 нд болсон иймд Аймгийн баяр наадмын комисст орсон албан тушаалтан , хаагчид бэлтгэл ажлыг сайтар ханган зохион байгуулалттай хариуцлагтай ажиллах

 

2018 оны 07 сарын 07,08-ны өдөр Бүх байгууллага
 

2

2019 онд Засаг дарга Сайд нартай байгуулах гэрээнд тусгах саналаа харьяа хэлтэстээ ирүүлэх 2018 оны 6 сарын 25-ны дотор  

Бүх байгууллага

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Мэргэжлийн хяналтын газар  3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар