Аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурийн санаачилгаар 2017-2018 оны хичээлийн жилд амжилт гаргасан багш, сурагчдыг шагнаж урамшууллаа

204

            Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын чанарыг сайжруулах,  сурлагын амжилтыг ахиулах ажлыг дэмжих,  сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, хүүхдийн хөгжил авьяас, чадварыг нээн илрүүлэх, тэдэнд урам зориг өгөх, багш, сурагчдыг урамшуулах зорилгоор мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, идэвхи санаачилгатай ажилласан багш нар, улсын чанартай олимпиад, уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцсон  шилдэг багш, шилдэг сурагчдыг шагнаж урамшууллаа.

            2017-2018 оны хичээлийн жилд хими, биологийн судлагдахууны зөвлөх багшаар химийн багш Д.Өөдөс, биологийн багшаар О.Нэргүй, судлагдахууны ахлагч багшаар  Б.Цэцгээ, Ц.Даваажав, Н.Одончимэг, Т.Амгалан, Э.Олонцэцэг нар ажилласан.IMGL1818

IMGL1819 IMGL1845 IMGL1851 IMGL1860