Нийгмийн салбарт хэрэгжиж буй дэд хөтөлбөрүүдийн нээлт боллоо

327

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан нийгмийн бодлогын зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдан гарсан дэд хөтөлбөрийг иргэдэд танилцуулах нээлтийн арга хэмжээг 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгууллаа.

Нийгмийн салбарт 2018 онд “Боловсролыг дэмжих”, “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих”, “Эрүүл мэндийг хөгжүүлэх”, “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх”, “Соёл урлагийг хөгжүүлэх”, “Зорилтот бүлэгт чиглэсэн” 6 дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

 Энэхүү нээлтийн арга хэмжээний үеэр Нийгмийн бодлогын хэлтсийн харьяа агентлагууд иргэдэд үйл ажиллагаагаа нэг цэгээс хүргэлээ. Хамтран зохион байгуулсан харьяа байгууллагын удирдлагууд, албан хаагчиддаа талархал илэрхийлье.

imgl7027 imgl7072 imgl7038 imgl7095 imgl7060 imgl7063 imgl7040 imgl7093 imgl7113 imgl7114 imgl7120 imgl7122 imgl7126 imgl7129 imgl7133 imgl7135 imgl7136 imgl7138 imgl7142 imgl7147 imgl7084 imgl7076 imgl7162