Авлигатай тэмцэх газраас аймгийн удирдах ажилтнуудтай цахим хурал хийлээ.

179

Авлигатай тэмцэх газраас 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Хурлын ажлын алба болон 2017 оны 11 дүгээр сард зохион байгуулсан хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллагын удирдлагуудтай цахим хурал хийж хяналт, шалгалтын мөрөөр зөвлөмж, чиглэл өглөө.

imgl5446 imgl5447