Татварын хэлтсээс мэдээлж байна

294

Тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим үйлчилгээ-АТБӨЯХАТ, агаарын бохирдлын төлбөр болон авто зам ашигласны төлбөрийг цахим хэлбэрээр төлдөг боллоо.
https://smartcar.mn/vehicle-info/penalty

Татвараа үнэн зөв тайлагнасан уу?