Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл, өгсөн үүрэг даалгавар

776

Ирцийн мэдээлэл: 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 35, орны хүн оролцуулсан 4 /Цагдаагийн хэлтсийн дарга, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Шуудан үйлчилгээний газрын дарга/, нийт 37 албан тушаалтан оролцов. Чөлөөтэй 4 /Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга, Сүмбэр сумын Засаг дарга, / тодорхой бус шалтгааны улмаас ирээгүй 6 /Авто тээврийн төвийн дарга, Мэдээлэл холбоо сүлжээ ХК-ний аймаг дахь салбарын дарга, Цахилгаан Холбооны газрын дарга, Цөм сүргийн үржлийн төвийн захирал, Политехник коллежийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, Боржигин чуулгын захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч/ албан тушаалтан удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд оролцоогүй болно.
Эрх бүхий оролцох удирдах албан тушаалтнаас аймгийн БЗӨБЦТС-ний дарга н.Азбаяр, УБТЗ-ын Чойр өртөөний дарга Б.Төгсбаяр, Ахмадын хорооны даргын үүрэг гүйцэтгэгч н.Цэрэннадмид, Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн захирал Ц.Соёлмаа, 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн үүрэг гүйцэтгэгч С.Энхмаа, 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Ж.Оюунгэрэл, Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн захирал А.Зургаанжин, 2 дугаар сургуулийн захирал О.Базарбаатар, 5 дугаар сургуулийн захирал О.Одгэрэл нар оролцлоо.
Аймгийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг: