Гэрэлтүүлгийн толгой солих ажлыг ашиглалтад хүлээн авлаа

269

“Нийтийн эзэмшлийн гудамжны гэрэлтүүлгийн толгойг шинэчлэх ажил”-ыг 2017 оны аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 17.6 сая төгрөгөөр Эс Жи Эм ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын комисс ажиллан, ашиглалтад хүлээн авлаа. Тус ажлын хүрээнд Хэлмэгдэгсдийн хөшөөнөөс вокзал хүртэл 47 гэрлийн шонг намсгаж, 100 Вт-ын лед гэрэлтүүлэг суурилууллаа.

28080454_155194461951259_1608143069_o

28124533_155194038617968_1736605244_o

28125658_155193958617976_1876787089_o

28169090_155194561951249_1458575268_o