Удирдах ажилтнуудын 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний өгсөн үүрэг даалгавар

345

Засаг даргаас өгөх үүрэг даалгавар:

Өгсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Х.Баттулга 2018 оны 01 сарын 28-гы өдөр манай аймагт ажиллаж, 15.00 цагт Боржигин чуулгын байранд иргэдтэй уулзалт зохион байгуулна.

–       Байгууллагууд ажилтан, албан хаагчдаа уулзалтанд оролцуулах

–       Сумдын Засаг дарга иргэдээ оролцуулах

–       Уулзалтын танхим, техник, хэрэгслийг бэлтгэх

01 дүгээр сарын 28-ны өдөр  

 

 

 

 

Бүх байгууллагууд

 

 

Сумдын ЗДТГ

 

Боржигин чуулгад

 

2. Байгууллагууд гадна орчныхоо цэвэрлэгээг хийх, Сумд бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах. 2018.02.12 Бүх байгууллагууд

 

3. Цэргийн алдрын хөшөө”-т цогцолборын бүтээн байгуулалтын ажлыг 2018 онд эрчимжүүлэх зорилгоор хийж хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг гаргаж,аймгийн Засаг даргаар батлуулж ажиллах тул танай байгууллагын зүгээс тус бүтээн байгуулалтад дэмжиж оролцох,хийж хэрэгжүүлэх ажлуудын жагсаалт,хариуцах эзэн,хугацаа,саналаа бичиж 2018 оны 01 дүгээр 29-ний өдрийн дотор Цэргийн штабт ирүүлнэ үү. 2018.01.29 Бүх байгууллагууд

 

 

 Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар   3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

 

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар