Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2018 оныг “Цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх жил” болгон зарлалаа

338

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цахим үйл ажиллагаагаар дэмжих, мэдээллийн урсгалын нэгдсэн хяналтын тогтолцоог сайжруулах, үйлчилгээг хөгжүүлэх, ил тод нээлттэй байдлыг хангах зорилгоор салбарын хэмжээнд 2018 оныг “Цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх жил” болголоо.

 

 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэв

Засгийн газрын 2018 оны 16 дугаар тогтоолоор Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болон цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийг 27 000 /хорин долоон мянга/, бүрэн болон хувь тэнцсэн тэтгэврийн доод хэмжээг 29 000 /хорин есөн мянга/ төгрөгөөр нэмэгдүүлж 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн олгоно.

Жишээ нь:

Одоо авч байгаа 251 000 төгрөгний бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 280 000 төгрөг, 214 000 төгрөгний хувь тэнцсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 243 000 төгрөг болон өөрчлөгдсөн.