Төрийн удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалт явагдаж байна

447

songon-shalgaruulalt-1

Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны  сонгон шалгаруулалт 12 сарын 22-ны өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газарт зохион байгуулагдаж байна.

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газрын дарга, Баянтал сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга, Боржигин өв  музейн захирал, 4 цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалуудад сонгон шалгаруулалт хийгдэж байна.

Сонгон шалгаруулалтанд 6 иргэн оролцохоор бүртгүүлж Аймгийн Төрийн албаны Салбар зөвлөлөөс шалгалтыг хууль журмын хүрээнд зохион байгуулж байна.

 

songon-shalgaruulalt-2