Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл, өгсөн үүрэг даалгавар

275

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 37, орны хүн оролцуулсан 4 /Сүмбэр сумын Засаг дарга, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга, аймгийн Нийтийн Номын сангийн захирал /, нийт 41 албан тушаалтан оролцов. Албан томилолттой 4 /Цэргийн штабын дарга, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, Ус-Ду ОНӨААТҮГазрын захирал, Сүмбэр хонь цөм сүрэг ОНӨҮГазрын захирал/, тодорхой бус шалтгааны улмаас ирээгүй 2 /Цахилгаан Холбооны газрын дарга, Мэдээлэл холбоо сүлжээний эрхлэгч/ албан тушаалтан удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд оролцоогүй болно.

Эрх бүхий оролцох удирдах албан тушаалтнаас Тагнуулын албаны дарга Б.Баттөр, УБТЗ-ын Чойр өртөөний дарга Б.Төгсбаяр, Тогтвортой амьжиргаа 3 төслийн орон нутаг дахь ажилтан Л.Уранчимэг нар оролцлоо.

 

Засаг даргаас өгөх үүрэг даалгавар:

 

Өгсөн үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага

1.

Шинэ жилийн үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангаж өндөр түвшинд зохион байгуулах

2017 оны 12 сарын 20-30-ны дотор

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/329 дүгээр захирамжаар томилогдсон комисс

2.

2017 оны төсвийн жил дуусч байгаа тул төсөвт байгууллагууд зарлагын гүйлгээг 12 дугаар сарын өдөр дуусгавар болгож өглөг, авлага үүсгэхгүй ажиллах

12 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор

Сумдын ЗДТГ,

Төсвийн бүх байгууллагууд

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Шүүхийн шинжилгээний алба, Уул уурхайн жишиг сургууль Политехник коллеж тус тус 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар