Танхимын спартакиад зохион байгуулагдлаа.

323

2017 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газраас “Нийтийн биеийн тамирын үйл ажиллагаанд иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг татан оролцуулах, тэднийг спорттой нөхөрлүүлэх” зорилгоор “Танхимын спартакиадыг найман төрлөөр эрэгтэй, эмэгтэй, багийн гэсэн төрлүүдээр зохион байгууллаа.Танхимын спартакиадад нийт 13 байгууллагын 250 гаруй ажилтан албан хаагч оролцож хурд хүч, авьяас чадвараа сорин өрсөлдөж шилдгүүдээ тодруулсан байна. Онооны нийлбэр дүнгээр Тэргүүн байрыг Уул уурхайн жишиг сургууль Политехник коллеж, дэд байрыг БЗӨБЦТСүлжээний Эрчим баг, гутгаар байранд аймгийн Онцгой байдлын газар тус тус шалгарлаа.

2017-12-01-09

2017-12-01-10 2017-12-01-11 2017-12-01-12 2017-12-01-13 2017-12-01-14