Говьсүмбэр аймгийн 2018 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний урьдчилсан жагсаалт

215

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2018 ОНЫ “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН”-ИЙН
ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТ

 

 /Иргэдээс санал авахад зориулав./

 

Иргэн та доорхи хөрөнгө оруулалтын ажлуудын талаархи санал хүсэлтээ нийтлэлийн доод хэсэгт байрлах санал, хүсэлт үлдээх хэсэгт бичиж бидэнд саналаа ирүүлнэ үү.
 

 

Д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр төрөл, хүчин чадал, байршил

Санал

1.     ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

 

1

Соёл, спорт амралтын хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.

2

Сүмбэр сумын 2 дугаар багийн гэр хорооллын айл өрхийг цэвэр усны шугамд холбож, 1 дүгээр багийн усан хангамжийн эх үүсвэрт өргөх станц, усан сан байгуулна.

3

Сүмбэр сумын гэр хорооллын ус түгээх байрыг шинээр барьж, засварлах.

4

Улсын чанартай авто замын дагуу түр буудаллах тайлбайг тохижуулна

5

Сүмбэр сумын 1 дүгээр багийн Төмөр замын хэсгийн айл өрхийг бохирыг төв цэвэрлэх байгууламжид холбоно.

6

ХБ 11, 12 дугаар байр, радио релейны байрны гадна фасад, дээвэр, бохирын засварлана.

7

Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу аймгийн төвд авто зам тавина

8

ШШГА-ны 75 айлын орон сууцны барилгын гадна фасадыг засварлана.

9

Найрамдал хотхонд ус зайлуулах систем байгуулах.
 

10

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилгын техникийн давхрыг үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар засварлана

11

Төмөр замын нийтийн орон сууцнуудын барилгын дээвэр засварлана.

12

Сүмбэр сумын 2-р баг, урт дэнжийн баруун талд нийтийн эзэмшлийн талбайг тохижуулна

13

Орос цэргийн хөшөөний орчмын тохижилтын ажил

14

Сүмбэр сум 3-р баг, 8-р байрны урд байрлах тоглоомын талбайн тохижилтын ажил

15

Аймгийн төвийн усан хангамжийн эх үүсвэрт усны чанар сайжруулах, халдваргүйжүүлэх тоног төхөөрөмж суурилуулна.

16

 

Сумдын нийтийн эзэмшлийн талбайд явган зам, зогсоол, гэрэлтүүлгийн ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ.

17

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг засварлахад шаардлагатай авто өргөгч машин худалдаж авна.

18

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн их засварын ажлыг хийнэ.

19

Сүмбэр сумын 1 баг, Хасын 4-н замын уулзварт шинээр гэрлэн дохио тавина.

20

Нөхөн үржихүйн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, нялхсын эндэгдлийг бууруулна. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана

21

Сүмбэр сумын 1-р цэцэрлэгийн хуучин барилгын их засварын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

22

Сүмбэр сумын 1-р цэцэрлэгийн хашаа, тоглоомын талбайн тохижилтыг хийнэ. /Аяганы хонхор/

23

Баянтал сумын 4 дүгээр сургуулийн спорт заалны дээвэр, урлаг заалны их засварын ажлыг хийнэ.

24

Аймгийн номын санг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, номоор хангана.

25

Аймгийн музей, сумдын орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн сан хөмрөгийг нэмэгдүүлэх.

26

Боржигин морин хуур, боржигин уртын дууны сургалтыг зохион байгуулна. Боржигин морин хуураар хангана.

27

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөгжлийн төвийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана.

28

Нийтийн тээврийн үйлчилгээг бодлогоор дэмжиж, дунд оврын автобус худалдаж авна.

29

Сүмбэр сумын гэр хороолол, Найрамдал хотхонд агаарын чанарын бохирдлын сорьц, Хаялга нуурын уснаас дээж авах харуулын цэг байгуулна.

30

Аймаг, сумдын төвд ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлж, хамгаална.

31

Ойн ангийн үйл ажиллагааг дэмжиж, ус нөөцлөх сав, услалтын шугам хоолойг шинээр тавина.

32

Булаг, шандны тооллогын ажлыг зохион байгуулж, мэдээллийн санг шинэчлэн, хамгаалалтыг сайжруулна.

33

Баянтал сумын ундны усны эх үүсвэрийг орон нутгийн хамгаалалтанд авч, тэжээгдлийн мужаар тэмдэгжүүлэн, эрүүл ахуйн дэглэм мөрдүүлнэ.

34

Монгол тарвага сэргээн нутагшуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ.

35

5 дугаар сургуулийн дотуур байрны чийрэгжүүлэлтийн танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах

36

“Одод тэнгэр өөд хөшөө”-ний тохижилтын ажил

37

6-р байрны фасад засварын ажил

38

 1-р сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилтын ажил

39

Аймгийн баяр наадмын зардал

40

2019 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлуудын зураг төсөв боловсруулах

41

Шивээговь суманд цэвэрлэх байгууламж барина

42

3-р сургуулийн 640 хүүхдийн шинэ барилгын ажил

43

Шинээр олгогдсон өмчлөлийн газарт цахилгаан татах

44

Зөөврийн авто пүү худалдан авах

45

Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторид шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах

46

Боржигон чуулгад зөөврийн угсардаг тайз худалдан авах

47

Сансар цэцэрлэгийн гадна фасад засварын ажил

48

“Тохижилт Сүмбэр” ОНҮГазарт үүрдэг хогийн сав худалдан авах

49

Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа хийлгэх

50

Нийтийн эзэмшлийн авто замын дагуух гэрэлтүүлгийн толгойг шинэчлэх

51

Шивээговь суманд хатуу хучилттай авто зам шинээр барих

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

 

1

“Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

2

“Боловсролын салбарыг хөгжүүлэх” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

3

“Соёл, урлаг, спортын салбарыг дэмжих” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

4

“Эрүүл мэндийн салбарыг дэмжих” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

5

Хууль зүйн байгууллагуудын үйчлилгээний чанарыг сайжруулж, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

6

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг салбараар хөгжүүлэх аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

7

Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

8

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

9

Зорилтот бүлэгт чиглэсэн аймгийн хөтөлбөрийн санхүүжилт