Хуулийн байгууллагын алба хаагчид болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, политехникийн коллежийн 1-р курсын оюутнуудын дунд илтгэл, эссэ, гар зургийн уралдаан зарлагдлаа.

228

Аймгийн хууль зүйн байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох нь” сэдэвт онол, практикийн анхдугаар бага хурлын үеэр хуулийн байгууллагын алба хаагчид болон өмгөөлөгчид, нотариатчид, Хүний эрхийн үндэсний комиссын Говьсүмбэр аймаг дахь төлөөлөгч нарын дунд илтгэлийн тэмцээн, Ерөнхий боловсролын ахлах ангийн сурагчид, Политехникийн коллежийн 1-р курсын оюутнуудын дунд “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс хэрхэн өөрийгөө болон хайртай хүмүүсээ хамгаалах вэ” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаан, Ерөнхий боловсролын бага, дунд ангийн сурагчдын дунд “Миний мэдэх хуулийн байгууллага” сэдэвт гар зургийн уралдаан зохион байгуулагдах тул та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.

 

ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ