ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

59

Сүмбэр сумын ЗДТГ, Цагдаагийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, Авто тээврийн төвтэй хамтран 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд орон нутгийн аж ахуй эрхлэгчид болон такси үйлчилгээний жолооч нар хамрагдлаа.