ХУУЛЬЧИЙН ҮРГЭЛЖИЛСЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

90

img_1450Говьсүмбэр аймгийн хуульчдад зоруулан Монголын хуульчдын холбооноос 2017 оны 09 дүгээр сарын 22- 23-ны өдрүүдэд Эрүүгийн хуулийн ерөнхий анги, Үндсэн хуулийн аюулгүй байдал, Зөрчлийн тухай хуулийн ерөнхий анги, Шинжээчийн дүгнэлтийг үнэлэх, Эмнэлэгийн эрх зүй гэсэн сэдвүүдээр Хуульчийн үргэлжилсэн   сургалтыг зохион байгууллаа.

img_1449