Сүмбэр хонь, Цөм сүрэг орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулагдлаа.

123

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 34 тоот тогтоолоор Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дэргэдэх Цөм сүрэг, үржлийн төв нь Сүмбэр хонь, Цөм сүрэг орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар болж байгуулагдлаа.

itkh-togtool-35