Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

152

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Биелэлт

Хэрэгжилтийн хувь

1.

2017 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10.00 цагаас Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас цахим хурал хийх тул байгууллагын удирдлагууд бүгд хамрагдах

Сумдын ЗД,

Бүх байгууллагууд

 

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас 07 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан цахим хуралд аймгийн Засаг даргын орлогч, АИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, АЗДТГ-ын дарга болон хэлтсийн дарга нар, 3 сумын Засаг дарга, харьяа агентлагийн удирдлагууд оролцсон. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга нар албан ажилтай тул чөлөө авсан. Цахим хуралд 31 албан тушаалтан хамрагдахаас 29 албан тушаалтан оролцож, 2 албан тушаалтан чөлөөтэй байсан.

100

2

Биелэлтийн дундаж хувь

100

 

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС