Зураг төсвийн ажлуудыг хүлээн авлаа.

965

Биеийн тамир, спортын цогцолбор ордоны холболтын зураг төсвийг Цээнтэй Ателейр ХХК, Сүмбэр сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын зураг төсвийг ЭЙ ЭН И И ХХК -аар тус тус гүйцэтгүүлж, экспертизээр батлуулан хүлээн авлаа.

2017-05-16-01