Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2017 оны 08 дугаар хуралдааны хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, хуралдаанаас гарсан шийдвэр

146

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2017 оны 07 дугаар хуралдаан 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 14.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд болно. Тус хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцэв.

 

Хэлэлцэх асуудал

Гаргасан шийдвэр

1

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах салбар комисс томилох тухай

Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах салбар комиссын даргаар Б.Ганбаяр, нарийн бичгийн даргаар М.Анхбаяр, гишүүдэд Д.Сувд, Б.Сарантуяа, Б.Батсайхан, Д.Мөнхзул, Ц.Отгончимэг, А.Мягмаржамц, Г.Төрболд нарыг томилохоор шийдвэрлэв.

2

Төрийн захиргааны байгууллагуудаар шалгалт хийсэн дүнг танилцуулах

Тус асуудлыг хойшлуулахаар шийдвэрлэв.

3

Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх зар хүргүүлэх тухай

12 ажлын байрны сул орон тоог нөөцөд зарлуулахаар шийдвэрлэв.

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ