Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн анхаарах асуудлаар сургалт зохион байгууллаа.

488

Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн дэргэдэх Ёс зүйн хорооны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тус Ёс зүйн хорооны гишүүн Д.Зандаръяа Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдад 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, анхаарах асуудал” сэдэвт мэдээлэл өгөх сургалтыг зохион байгууллаа.

20170425_160434 20170425_160511

 

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн
дэргэдэх Ёс зүйн хороо