Багш нарын сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулагдана.

224

Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагатай хамтран багшийн ёс зүйн сургалт, “Надад туршлага байна” сэдэвт шилдэг багш нарын аймгийн зөвлөгөөн зохион байгуулах гэж байна.

Багшийн ёс зүйн сургалт 2017 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10.00 цагт аймгийн Боржигин чуулгын байранд, зөвлөгөөн 2017 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр 1, 5 дугаар сургууль дээр тус тус зохион байгуулагдана.

Багш нарын шилдэг туршлагыг солилцох, суралцах зөвлөгөөний удирдамжийг дор хавсаргав.