Улсын бүртгэлийн хэлтсээс мэдээлж байна.

443

logo_nubg_2017

Говьсүмбэр аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс дараах мэдээллийг хүргэж байна:

 

ОӨУБЕГазрын даргын 2017.03.02 ны өдрийн А/223 тоот тушаалаар 2017.03.02-ны өдрөөс 2018.01.01-ны өдөр хүртэлх хугацаанд Улаанбаатар хотод эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах зайлшгүй шаардлагатай болон орон сууц худалдан авсанаас бусад тохиолдолд Улаанбаатар хотруу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг түр зогсоов.

 

Иргэдийн нэг засаг захиргаанаас өөр засаг захиргаанд шилжин суурьших хөдөлгөөний бүртгэлийг 2017.04.27-2017.06.26-ны өдрийг дуустал түр зогсооно.

 
 
 
 

Улсын бүртгэлийн хэлтэс Утас: 70543306.