Говьсүмбэр аймаг дахь төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний зарим байгууллагуудын удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

227