Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл, өгсөн үүрэг даалгавар

647

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 37, орны хүн оролцуулсан 4 /“Ус-Ду” ОНӨҮГазрын захирал, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга, Онцгой байдлын газар, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба/, нийт 41 албан тушаалтан оролцов. Албан ажилтай 3 /Нийтлэг үйлчилгээний албаны дарга, Эрүүл мэндийн газар, Цэргийн штабын дарга/, тодорхой бус шалтгааны улмаас ирээгүй 3 /Цөм сүрэг, үржлийн төвийн захирал, Шүүхийн шинжилгээний албаны дарга, Политехник коллежийн захирал/ албан тушаалтан удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд оролцоогүй болно.

Эрх бүхий оролцох удирдах албан тушаалтнаас БЗӨБЦТС-ний Ерөнхий инженер н.Болдбаатар, аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ж.Оюунбилэг, Прокурорын газрын туслах прокурор Тамгын хэлтсийн дарга н.Роза, Аудитын албаны дарга н.Сарантуяа нар оролцлоо.

 

Засаг даргаас өгсөн үүрэг, даалгавар:
 

Өгсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1. 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах тул Төсвийн шууд захирагч нар бүрэн хамрагдах 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс агентлагууд

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Политехник коллеж тус тус 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар